Vilkår og betingelser

Januar 01, 2020

Les disse vilkårene ("Vilkår", "Vilkår og betingelser") nøye før du bruker nettstedet http://helpmehemp.org ("Tjenesten") som drives av HelpMEHemp (Ltd) ("oss", "vi", eller "vår").

Din tilgang til og bruk av Tjenesten er betinget av at du aksepterer og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som ønsker å få tilgang til eller bruke tjenesten.

Ved å få tilgang til eller bruke Tjenesten, godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig med noen del av vilkårene, har du ikke tillatelse til å få tilgang til tjenesten.

kommunikasjon

Ved å opprette en konto på tjenesten vår, samtykker du i å abonnere på nyhetsbrev, markedsførings- eller salgsfremmende materiale og annen informasjon vi kan sende. Du kan imidlertid velge bort å motta noen eller alle av disse kommunikasjonene fra oss ved å følge avmeldingslenken eller instruksjonene gitt i all e-post vi sender.

Kjøp

Hvis du ønsker å kjøpe noe produkt eller tjeneste som er gjort tilgjengelig via Tjenesten ("Kjøp"), kan du bli bedt om å levere visse opplysninger som er relevante for ditt kjøp, inkludert, uten begrensning, kredittkortnummeret ditt, utløpsdatoen for kredittkortet ditt, Din faktureringsadresse og din fraktinformasjon.

Du representerer og garanterer at: (i) du har juridisk rett til å bruke kredittkort (er) eller annen betalingsmetode (r) i forbindelse med noen kjøp; og at (ii) informasjonen du gir oss er sann, korrekt og fullstendig.

Tjenesten kan benytte bruk av tredjeparts tjenester med det formål å lette betaling og gjennomføring av kjøp. Ved å sende inn informasjonen din, gir du oss retten til å gi informasjonen til disse tredjepartene underlagt vår personvernpolicy.

Tilgjengelighet, feil og unøyaktigheter

Vi oppdaterer kontinuerlig produkt- og tjenestetilbud på Tjenesten. Vi kan oppleve forsinkelser med å oppdatere informasjon om tjenesten og i vår annonsering på andre nettsteder. Informasjonen som finnes på tjenesten kan inneholde feil eller unøyaktigheter og er kanskje ikke fullstendig eller aktuell. Produkter eller tjenester kan være feilpriset, beskrevet unøyaktig eller utilgjengelige på tjenesten, og vi kan ikke garantere nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon som er funnet på tjenesten.

Vi forbeholder oss derfor retten til å endre eller oppdatere informasjon og til å rette feil, unøyaktigheter eller unnlatelser når som helst uten forhåndsvarsel.

Innhold

Vår tjeneste lar deg legge ut, lenke, lagre, dele og på annen måte gjøre tilgjengelig informasjon, tekst, grafikk, videoer eller annet materiale ("Innhold"). Du er ansvarlig for innholdet du legger ut på eller gjennom tjenesten, inkludert dets lovlighet, pålitelighet og hensiktsmessighet.

Ved å legge ut innhold på eller gjennom tjenesten, representerer du og garanterer at: (i) innholdet er ditt (du eier det) og / eller du har rett til å bruke det og retten til å gi oss rettigheter og lisenser som gitt i disse vilkårene, og (ii) at publisering av innholdet ditt på eller gjennom tjenesten ikke krenker personvernrettene, publisitetsrettighetene, opphavsretten, avtaleretten eller andre rettigheter fra noen person eller enhet. Vi forbeholder oss retten til å avslutte kontoen til alle som synes å krenke opphavsretten.

Du beholder alle og alle rettighetene dine til alt innhold du sender inn, poster eller viser på eller gjennom tjenesten, og du er ansvarlig for å beskytte disse rettighetene. Vi tar ikke noe ansvar og påtar oss intet ansvar for Innhold du eller noen tredjeparts innlegg på eller gjennom tjenesten. Ved å legge ut innhold ved bruk av tjenesten gir du oss imidlertid rett og lisens til å bruke, endre, offentlig utføre, offentlig vise, reprodusere og distribuere slikt innhold på og gjennom tjenesten. Du samtykker i at denne lisensen inkluderer retten til oss å gjøre innholdet ditt tilgjengelig for andre brukere av tjenesten, som også kan bruke innholdet ditt underlagt disse vilkårene.

HelpMEHemp (Ltd) har rett, men ikke plikt til å overvåke og redigere alt innhold levert av brukere.

I tillegg er innhold som finnes på eller gjennom denne tjenesten eiendommen til HelpMEHemp (Ltd) eller brukt med tillatelse. Du kan ikke distribuere, modifisere, overføre, gjenbruke, laste ned, repost, kopiere eller bruke nevnte innhold, enten det er helt eller delvis, til kommersielle formål eller for personlig vinning, uten uttrykkelig forhåndsgodkjenning fra oss.

kontoer

Når du oppretter en konto hos oss, garanterer du at du er over 18s alder, og at informasjonen du oppgir oss, er nøyaktig, fullstendig og gjeldende til enhver tid. Ukorrekt, ufullstendig eller forældet informasjon kan føre til at terminalen din øyeblikkelig avsluttes på Tjenesten.

Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til din konto og passord, inkludert, men ikke begrenset til, begrensningen av tilgang til datamaskinen og / eller kontoen din. Du godtar å akseptere ansvar for alle aktiviteter eller handlinger som oppstår under din konto og / eller passord, om passordet ditt er med vår Service eller en tredjepartstjeneste. Du må varsle oss umiddelbart når du blir oppmerksom på brudd på sikkerhet eller uautorisert bruk av kontoen din.

Du kan ikke bruke som brukernavn navnet til en annen person eller enhet eller som ikke er lovlig tilgjengelig for bruk, et navn eller varemerke som er underlagt noen rettigheter til en annen person eller enhet annet enn deg, uten egnet autorisasjon. Du må ikke bruke som brukernavn et navn som er støtende, vulgært eller uanstendig.

Vi forbeholder oss retten til å nekte service, avslutte kontoer, fjerne eller redigere innhold eller kansellere bestillinger etter eget skjønn.

Opphavsrett

Tjenesten og dens originale innhold (unntatt innhold levert av brukere), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til HelpMEHemp (Ltd) og dets lisensgivere. Tjenesten er beskyttet av copyright, varemerke og andre lover i både USA og utlandet. Våre varemerker og varekjole kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller tjeneste uten forutgående skriftlig samtykke fra HelpMEHemp (Ltd).

Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av HelpMEHemp (Ltd)

HelpMEHemp (Ltd) har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for innhold, personvernpolitikk eller praksis på tredjeparts nettsteder eller tjenester. Vi garanterer ikke tilbudet til noen av disse enhetene / enkeltpersonene eller deres nettsteder.

Du erkjenner og godtar at HelpMEHemp (Ltd) ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av noe slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike tredjeparts nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler på det sterkeste at du leser vilkårene og personvernreglene til tredjepartswebsteder eller tjenester du besøker.

Oppsigelse

Vi kan avslutte eller stanse kontoen din og hindre tilgang til tjenesten umiddelbart, uten forhåndsvarsel eller ansvar, etter vårt eget skjønn, uansett årsak og uten begrensning, inkludert, men ikke begrenset til brudd på vilkårene.

Hvis du ønsker å avslutte kontoen din, kan du ganske enkelt slutte å bruke tjenesten.

Alle bestemmelser i vilkårene som etter deres natur skal overholde oppsigelsen, skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eierskapsbetingelser, garantibeviser, erstatning og ansvarsbegrensninger.

Skadeserstatning

Du samtykker i å forsvare, skadesløsholde og holde ufarlig HelpMEHemp (Ltd) og dets lisenshaver og lisensgivere, og deres ansatte, entreprenører, agenter, betjenter og direktører, fra og mot alle krav, skader, forpliktelser, tap, forpliktelser, kostnader eller gjeld , og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til advokatsalær), som følge av eller oppstår som følge av a) din bruk og tilgang til tjenesten, av deg eller noen som bruker din konto og passord; b) brudd på disse vilkårene, eller c) Innhold lagt ut på tjenesten.

Ansvarsbegrensning

HelpMEHemp (Ltd) og heller ikke direktører, ansatte, partnere, agenter, leverandører eller tilknyttede selskaper skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller straffeskader, inkludert uten begrensning, tap av fortjeneste, data, bruk , goodwill eller andre immaterielle tap, som følge av (i) din tilgang til eller bruk av eller manglende evne til å få tilgang til eller bruke tjenesten; (ii) enhver oppførsel eller innhold fra tredjepart på Tjenesten; (iii) innhold innhentet fra tjenesten; og (iv) uautorisert tilgang, bruk eller endring av overføringene eller innholdet ditt, enten det er basert på garanti, kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet) eller noen annen juridisk teori, enten vi har blitt informert om muligheten for slik skade, og til og med hvis et middel beskrevet her viser seg å ha mislyktes i dets vesentlige formål.

Ansvarsfraskrivelse

Din bruk av tjenesten er på din egen risiko. Tjenesten leveres på "AS IS" og "AS AVAILABLE" basis. Tjenesten leveres uten garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, ikke-krenkelse eller utførelsesforløp.

HelpMEHemp (Ltd) datterselskaper, tilknyttede selskaper og lisensgivere garanterer ikke at a) tjenesten vil fungere uavbrutt, sikker eller tilgjengelig på et bestemt tidspunkt eller sted; b) eventuelle feil eller mangler vil bli rettet; c) Tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter; eller d) resultatene av bruk av tjenesten oppfyller dine krav.

Utelukkelser

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av visse garantier eller utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, så begrensningene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.

Gjeldende lov

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med lovene i Ohio, USA, uten hensyn til lovkonfliktens bestemmelser.

Manglende håndheving av enhver rettighet eller bestemmelse av disse vilkårene vil ikke bli ansett som et frafall av disse rettighetene. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være ugyldig eller ikke kan håndheves av en domstol, forblir de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene i kraft. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss om vår Service, og erstatter og erstatter eventuelle tidligere avtaler vi måtte ha hatt mellom oss om Tjenesten.

Endringer

Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er viktig, vil vi gi minst 15 dager varsel før eventuelle nye vilkår som trer i kraft. Det som utgjør en vesentlig forandring, bestemmes etter eget skjønn.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke vår tjeneste etter at eventuelle revisjoner blir effektive, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, er du ikke lenger autorisert til å bruke Tjenesten.

Kontakt Oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, vennligst kontakt oss.